Rekarne Finansutveckling

Finansutveckling är ett utvecklingsbolag med syfte att tillhandahålla IT-lösningar speciellt utvecklade för finansiella verksamheter. Vår produktutveckling bygger på de gemensamma behoven som våra kunder har.

Har du en idé som vi kan bygga vidare på eller jobbar ni inte med våra system idag, hör av er så berättar vi mer hur systemen fungerar och hur de kan hjälpa och stötta er i er vardag.

Vad arbetar vi med


Ett axplock

SORC
  • Rensningsregler ska göras bättre. Här är vi i slutskedet av utvecklingen, återstår några tester.

SAK
  • Vårt nya system för att ha kontroll på anslag och sponsring som vi kallar SAK är nu äntligen färdigt för försäljning. Den första versionen av SAK togs fram till Rekarnestiftelsen som har använt det några år. SAK som lanseras nu är ombyggd och utvecklad för att passa alla. Kunderna gör sin ansökan digitalt som då hamnar direkt i SAK. Ansökan behandlas därefter i uppskapade möten där man tar beslut och gör utbetalningar, i SAK har man kontroll på hela processen. Sparbanken Rekarne klev in i december och vi öppnar nu upp för övriga banker och Stiftelser. Vi har redan nu tecknat avtal med ytterligare två banker.

Utveckling framåt


Våra kommande projekt

SORC
  • Anpassade Notifieringar & Bättre rapporter
  • Behörigheter

  • Vi håller just nu på med vår planering för 2024. Vi uppdaterar så fort vi har vår tidsplan klar.

Systemuppdateringar
SORC
  • 2024-02-20

AFS
  • 2024-01-11

Nav1
  • 2024-01-11

Webbflöden
  • 2024-02-28

SAK
  • 2024-04-26Viktiga datum